• Persoonlijk

    Ervaren

Een back-up kan van onschatbare waarde zijn in het onfortuinlijke geval dat door brand, diefstal of defecten uw centrale data niet meer benaderbaar is. Westers Automatisering biedt Back-up Services om zeker te stellen dat u over een goede back-up beschikt.

Back-up Controle

De Service back-up controle zorgt ervoor dat een engineer van Westers Automatisering dagelijks de binnen uw bedrijf gemaakte back-up controleert. Dit doen wij in de meeste gevallen door het back-up-log te inspecteren.

Indien hieruit blijkt dat de back-up geheel of gedeeltelijk niet correct is uitgevoerd, kunnen wij direct actie ondernemen om het probleem te verhelpen.Vergeet u bijvoorbeeld om een tape te wisselen, dan weten wij dit vaak voordat u er zelf achter bent gekomen.

Naast het controleren van de back-up-logs, maken wij voor u vier maal per jaar een proef restore om zeker te zijn van de mogelijkheid de bestanden van de tape terug te lezen.

Online Back-up

Voor kleinere organisaties, die kleinere hoeveelheden data muteren, bieden wij ook de mogelijkheid van online back-up. Deze dienst automatiseert het back-up proces volledig en zorgt ervoor dat er iedere nacht via internet op veilige wijze een back-up wordt gemaakt van uw bestanden naar onze back-up-servers.